1110 250 - 0900

خرید قیمت شمش طلا

ساچمه نقره

با ضمانت Pamp Iran

قیمت ها به صورت تقریبی می باشد

خرید و فروش ساچمه نقره به دلیل کیفیت پایین و مشخص نبودن عبار برای سرمایه گذاری توصیه نمی شود . لذا به جای خرید ساچمه نقره خرید شمش نقره توصیه می شود .