قیمت ها به صورت تقریبی می باشد

شمش طلا با پک امنیتی

شمش طلا ۱۰ گرمی زربد – زکوین

۲۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا ۵ گرمی زربد – زکوین

۱۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا ۲٫۵ گرمی زربد – زکوین

۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا ۱ گرمی زربد – زکوین

۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان

قیمت ها به صورت تقریبی می باشد

شمش طلا با پک امنیتی

شمش طلا ۱۰ گرمی زربد – زکوین

۲۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا ۵ گرمی زربد – زکوین

۱۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا ۲٫۵ گرمی زربد – زکوین

۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا ۱ گرمی زربد – زکوین

۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان

شمش پلاک طلا ۱۰ گرمی - ده گرمی زربد زکوین

شمش پلاک ۱۰ گرمی زربد زکوین با پک امنیتی و بسته بندی امنیتی و ضد جعل در بازار عرضه می گردد و طلای آن دارای سریال نامبر یکتا و شناسه یکتا با تگ NFC می باشد امنیت پکیج و بسته بندی به منزله بیمه پلاک و شمش طلا می باشد و خرید شمش و پلاک طلا ده گرمی با ضمانت اصالت زربد می باشد 

شمش پلاک طلا ۵ گرمی - پنج گرمی زربد زکوین

شمش پلاک ۵ گرمی زربد زکوین با پک امنیتی و بسته بندی امنیتی و ضد جعل در بازار عرضه می گردد و طلای آن دارای سریال نامبر یکتا و شناسه یکتا با تگ NFC می باشد امنیت پکیج و بسته بندی به منزله بیمه پلاک و شمش طلا می باشد و خرید شمش و پلاک طلا پنج گرمی با ضمانت اصالت زربد می باشد 

شمش پلاک طلا ۲٫۵ گرمی - دو و نیم گرمی زربد زکوین

شمش پلاک ۲٫۵ گرمی زربد زکوین با پک امنیتی و بسته بندی امنیتی و ضد جعل در بازار عرضه می گردد و طلای آن دارای سریال نامبر یکتا و شناسه یکتا با تگ NFC می باشد امنیت پکیج و بسته بندی به منزله بیمه پلاک و شمش طلا می باشد و خرید شمش و پلاک طلا دو و نیم گرمی با ضمانت اصالت زربد می باشد 

شمش پلاک طلا ۱ گرمی - یک گرمی زربد زکوین

شمش پلاک ۱ گرمی زربد زکوین با پک امنیتی و بسته بندی امنیتی و ضد جعل در بازار عرضه می گردد و طلای آن دارای سریال نامبر یکتا و شناسه یکتا با تگ NFC می باشد امنیت پکیج و بسته بندی به منزله بیمه پلاک و شمش طلا می باشد و خرید شمش و پلاک طلا یک گرمی با ضمانت اصالت زربد می باشد