۲۹ شهریور

سکه زکوین

۱۶:۳۶

سکه امامی

فروش
خرید
۲۷,۶۹۰,۰۰۰
۲۶,۷۴۰,۰۰۰

بهار آزادی

فروش
خرید
۲۴,۹۹۰,۰۰۰
۲۴,۰۴۰,۰۰۰

نیم سکه

فروش
خرید
۱۴,۹۲۰,۰۰۰
۱۳,۹۷۰,۰۰۰

ربع سکه

فروش
خرید
۹,۹۴۰,۰۰۰
۸,۹۹۰,۰۰۰
مظنه
۱۰,۱۷۶,۷۶۰

گرم طلا

۲,۳۲۶,۰۵۴

سکه امامی

۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان

بهار آزادی

۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

نیم سکه

۱۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان

ربع سکه

۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
گرم طلا
۲,۳۲۶,۰۵۴ تومان
مظنه
۱۰,۱۷۶,۷۶۰ تومان

صرافی سکه زکوین

خرید و فروش انواع سکه طلا بانکی تضمین شده

مزیت خرید شمش طلا

همواره خرید انواع مسکوکات طلا مانند شمش از گزینه های سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول در برابر تورم بوده است شمشم طلا با توجه به عدم وجود حباب در ساختار قیمت آن گزینه مناسب برای سرمایه گذاری بوده است و قیمت آن بر اساس مظنه و مثقال طلا  با کمترین کارمزد در میان سایر مسکوکات طلا محاسبه می شود 

خرید شمش طلا

کمترین کارمزد با پک امنیتی  و بیمه

شمش طلا ۱۰ گرمی زربد – زکوین

۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا ۵ گرمی زربد – زکوین

۱۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان

کارشناسی اصالت سکه

کارشناسی اصالت سکه های بانکی از خدمات زکوین می باشد

سکه زکوین دارای جواز رسمی از اتحادیه طلا و سکه تهران

شعبه مرکزی زکوین ،بلوار کریمخان ،مجتمع الماس کریمخان

زکوین صرافی فروش انواع سکه امامی بهار آزادی نیم سکه ربع سکه

زکوین فروش سکه امامی بهار آزادی نیم سکه ربع سکه

مظنه طلا
۱۰,۱۷۶,۷۶۰ تومان
گرم طلا ۱۸ عیار
۲,۳۲۶,۰۵۴ تومان

برای اپدیت قیمت ها صفحه را رفرش کنید 

خرید شمش طلا

زکوین
پک امنیتی و ضد جعل سکه
زکوین اولین پک امنیتی سکه با تشخیص هوشمند اصالت سکه را ایجاد کرده که با امنیتی ترین سرویس های روز اصالت سکه را تضمین میکند

خرید طلا آب شده

سبد گردانی و مشاوره سرمایه گذاری طلا

سبدگردانی و مشاوره سرمایه گذاری روی مسکوکات طلا شامل سکه ، شمش ،‌طلا آب شده توسط دپارتمات اقتصادی صرافی زکوین