۷ فروردین

سکه زکوین

۱۶:۵۹

سکه امامی

فروش
خرید
۲۹,۸۰۱,۰۰۰
۲۸,۸۵۱,۰۰۰

بهار آزادی

فروش
خرید
۲۸,۲۰۱,۰۰۰
۲۷,۲۵۱,۰۰۰

نیم سکه

فروش
خرید
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۵۵۰,۰۰۰

ربع سکه

فروش
خرید
۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۵۰,۰۰۰
مظنه
۱۱,۵۵۰,۳۶۰

گرم طلا

۲,۶۴۰,۶۰۰

سکه امامی

۲۹,۸۰۱,۰۰۰ تومان

بهار آزادی

۲۸,۲۰۱,۰۰۰ تومان

نیم سکه

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ربع سکه

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
گرم طلا
۲,۶۴۰,۶۰۰ تومان
مظنه
۱۱,۵۵۰,۳۶۰ تومان

صرافی سکه زکوین

خرید و فروش انواع سکه طلا بانکی تضمین شده

مزیت خرید شمش طلا

همواره خرید انواع مسکوکات طلا مانند شمش از گزینه های سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول در برابر تورم بوده است شمشم طلا با توجه به عدم وجود حباب در ساختار قیمت آن گزینه مناسب برای سرمایه گذاری بوده است و قیمت آن بر اساس مظنه و مثقال طلا  با کمترین کارمزد در میان سایر مسکوکات طلا محاسبه می شود 

خرید شمش طلا

کمترین کارمزد با پک امنیتی  و بیمه

شمش طلا ۱۰ گرمی زربد – زکوین

۲۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا ۵ گرمی زربد – زکوین

۱۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان

کارشناسی اصالت سکه

کارشناسی اصالت سکه های بانکی از خدمات زکوین می باشد

سکه زکوین دارای جواز رسمی از اتحادیه طلا و سکه تهران

شعبه مرکزی زکوین ،بلوار کریمخان ،مجتمع الماس کریمخان

زکوین صرافی فروش انواع سکه امامی بهار آزادی نیم سکه ربع سکه

زکوین فروش سکه امامی بهار آزادی نیم سکه ربع سکه

مظنه طلا
۱۱,۵۵۰,۳۶۰ تومان
گرم طلا ۱۸ عیار
۲,۶۴۰,۶۰۰ تومان

برای اپدیت قیمت ها صفحه را رفرش کنید 

شمش و طلا آب شده

زکوین
پک امنیتی و ضد جعل سکه
زکوین اولین پک امنیتی سکه با تشخیص هوشمند اصالت سکه را ایجاد کرده که با امنیتی ترین سرویس های روز اصالت سکه را تضمین میکند
سبد گردانی و مشاوره سرمایه گذاری طلا

سبدگردانی و مشاوره سرمایه گذاری روی مسکوکات طلا شامل سکه ، شمش ،‌طلا آب شده توسط دپارتمات اقتصادی صرافی زکوین