خرید قیمت شمش طلا

شمش سوئیسی

با ضمانت Pamp Iran

قیمت ها به صورت تقریبی می باشد

فروش ویژه

فروش تضمینی با سریال نامبر
فروش ویژه

شمش طلا ۱ اونسی سوئیسی پمپ (۱oz)

۱۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان

برای اطلاع از پرموشن های روزانه تماس بگیرد
شمش سوئیسی
ضمانت اصالت شمش

شمش طلا ۱ گرمی سوئیسی پمپ

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا سوییسی پمپ 2.5 گرمی

شمش طلا ۲٫۵ گرمی سوئیسی پمپ

۱۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا سوییسی پمپ

شمش طلا ۵ گرمی سوئیسی پمپ

۱۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا سوییسی پمپ نیم اونسی

شمش طلا ۱۰ گرمی سوئیسی پمپ

۳۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا سوییسی پمپ 10 گرمی

شمش طلا نیم اونسی سوئیسی پمپ

۵۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا سوییسی پمپ 20 گرمی

شمش طلا ۲۰ گرمی سوئیسی پمپ

۷۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
شمش طلا سوییسی پمپ 20 گرمی

شمش طلا ۱ اونسی سوئیسی پمپ (۱oz)

۱۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا سوییسی پمپ 20 گرمی

شمش طلا ۵۰ گرمی سوئیسی پمپ

۱۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا سوییسی پمپ

شمش طلا ۱۰۰ گرمی سوئیسی پمپ

۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت شمش طلا سوئیسی

شمش ۱ گرمی سوئیسی ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
شمش ۲٫۵ گرمی سوئیسی ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
شمش ۵ گرمی سوئیسی ۱۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
شمش ۱۰ گرمی سوئیسی ۳۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان
شمش نیم اونسی سوئیسی ۵۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۵۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
شمش ۲۰ گرمی سوئیسی ۷۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۷۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
شمش ۱ اونسی سوئیسی ۱۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان
شمش ۵۰ گرمی سوئیسی ۱۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شمش ۱۰۰ گرمی سوئیسی ۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت دلاری شمش طلا سوئیسی

شمش ۱ گرمی سوئیسی
شمش ۲٫۵ گرمی سوئیسی
شمش ۵ گرمی سوئیسی
شمش ۱۰ گرمی سوئیسی
شمش نیم اونسی سوئیسی
شمش ۲۰ گرمی سوئیسی
شمش ۱ اونسی سوئیسی
شمش ۵۰ گرمی سوئیسی
شمش ۱۰۰ گرمی سوئیسی

شمش سوئیسی برای سرمایه گذاری به دلیل کارمزد مناسب و اعتبار جهانی حائز اهمیت می باشد خرید شمش سوئیسی از زکوین نماینده رسمی پمپ ایران با گواهی اصالت و گارانتی خرید ارائه می شود. با توجه به شمش های سوئیسی تقلبی در بازار توسط مراکز فاقد جواز که به صورت دفتری فعالیت می نمایند هنگام خرید، اصالت شمش سوئیسی در اولویت قرار دارد.

لوگو پمپ

QR کد

سریال نامبر اختصاصی

امضای حقوقی

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی یگ گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی یگ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی دو و نیم گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۲٫۵ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی پنج گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۵ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی ده گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۱۰ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی نیم اونسی  با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۰٫۵ اونس از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی بیست گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۲۰ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی یک اونسی  با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۱ اونس از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی ۵۰ گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی پنجاه گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی ۱۰۰ گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی صد گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش طلا یک کیلویی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

اصالت شمش های طلا سوئیسی در تمامی اوزان توسط صرافی سکه زکوین تضمین میشود.

تمامی مسکوکات طلا و شمش های سوئیسی به فروش رسیده برای مشتریان با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه طلا و جواهر و سکه تهران صادر میگردد و مشتریان از این بایت دارای اطمینان خاطر میباشند.

صرافی سکه زکوین دارای جواز از اتحادیه طلا ، سکه و صراف تهران میباشد.

زکوین مرکز تجاری دارای مجوز است

اصالت محصولات را با دفاتر فاقد مجوز مقایسه نکنید