1110 250 - 0900

خرید قیمت شمش طلا

شمش سوئیسی

با ضمانت pampiran

قیمت تقریبی است ، قیمت معاملاتی تماس فرمایید.

فروش ویژه

فروش تضمینی با سریال نامبر
فروش ویژه

شمش طلا 1 اونسی سوئیسی پمپ (1oz)

162,090,000 تومان

برای اطلاع از پرموشن های روزانه تماس بگیرد
شمش سوئیسی
ضمانت اصالت شمش
شمش سوئیسی یک 1 گرمی

شمش طلا 1 گرمی سوئیسی پمپ

6,000,000 تومان

شمش طلا سوییسی پمپ 2.5 گرمی

شمش طلا 2.5 گرمی سوئیسی پمپ

16,140,000 تومان

شمش طلا سوییسی (5) پنج گرمی پمپ

شمش طلا 5 گرمی سوئیسی پمپ

28,830,000 تومان

شمش طلا سوییسی 10 (ده) گرمی پمپ

شمش طلا 10 گرمی سوئیسی پمپ

55,350,000 تومان

شمش طلا سوییسی نیم اونسی (15.55 گرم) پمپ

شمش طلا نیم اونسی سوئیسی پمپ

85,350,000 تومان

فروش ویژه
شمش طلا سوییسی(100) صد گرمی پمپ

شمش طلا 20 گرمی سوئیسی پمپ

106,080,000 تومان

فروش ویژه
شمش طلا سوییسی پمپ 50 گرمی

شمش طلا 1 اونسی سوئیسی پمپ (1oz)

162,090,000 تومان

شمش طلا سوییسی پمپ 50 گرمی

شمش 50 گرمی سوئیسی پمپ | PAMP

253,670,000 تومان

شمش طلا سوییسی 1یک اونسی (1oz) پمپ

شمش 100 گرمی سوئیسی پمپ|pamp

493,510,000 تومان

قیمت شمش طلا سوئیسی

شمش سوئیسی برای سرمایه گذاری به دلیل کارمزد مناسب و اعتبار جهانی حائز اهمیت می باشد خرید شمش سوئیسی از زکوین نماینده رسمی پمپ ایران با گواهی اصالت و گارانتی خرید ارائه می شود. با توجه به شمش های سوئیسی تقلبی در بازار توسط مراکز فاقد جواز که به صورت دفتری فعالیت می نمایند هنگام خرید، اصالت شمش سوئیسی در اولویت قرار دارد.

لوگو پمپ

QR کد

سریال نامبر اختصاصی

امضای حقوقی

نکات مهم خرید شمش سوئیسی

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی یگ گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی یگ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی دو و نیم گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۲٫۵ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی پنج گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۵ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی ده گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۱۰ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی نیم اونسی  با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۰٫۵ اونس از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی بیست گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۲۰ گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی یک اونسی  با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی ۱ اونس از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی ۵۰ گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی پنجاه گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش سوئیسی ۱۰۰ گرمی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

شمش سوئیسی صد گرمی از اوزان استاندارد و رسمی این برند میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

خرید آنلاین و قیمت شمش طلا یک کیلویی با ثبت سفارش آنلاین برای مشتریان از طریق خرید نقدی جزو خدمات صرافی سکه زکوین میباشد.

تمامی خرید ها با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه صادر میگردد.

اصالت شمش های طلا سوئیسی در تمامی اوزان توسط صرافی سکه زکوین تضمین میشود.

تمامی مسکوکات طلا و شمش های سوئیسی به فروش رسیده برای مشتریان با فاکتور رسمی مورد تائید اتحادیه طلا و جواهر و سکه تهران صادر میگردد و مشتریان از این بایت دارای اطمینان خاطر میباشند.

صرافی سکه زکوین دارای جواز از اتحادیه طلا ، سکه و صراف تهران میباشد.

زکوین مرکز تجاری دارای مجوز است

اصالت محصولات را با دفاتر فاقد مجوز مقایسه نکنید