1110 250 - 0900

کارشناسی اصالت سکه های بانکی

تشخیص اصالت سکه توسط کارشناسان مجرب

به دلیل وجود حباب در قیمت سکه متاسفانه شاهد وجود سکه های غیره بانکی در بازار هستیم که موجب خسارات و زیان برای خریداران می شود . کارشناسی سکه از الزامات خرید سکه می باشد .

کارشناس رسمی اتحادیه

اصالت سنجی اعتبار سکه

کارشناسی تضمینی سکه

پک های امنیتی

کارشناسی سکه توسط اساتید رسمی دانشکده اتحادیه طلا و سکه

سرپرست کارشناسان محسن دریایی

کارشناسان تشخیص اصالت سکه

اساتید رسمی دانشکده اتحادیه طلا و سکه

صاحبان جواز رسمی سکه 

فعالان اقتصادی با تجربه

کارشناسی سکه های بانکی

کارشناسی سکه برای معاملات در محل

کارشناسی سکه در محل دفتر خانه رسمی

کارشناسی سکه در محل تحویل سکه بورسی

سکه بانکی

سکه هایی که توسط بانک مرکزی و در ضرابخانه اصلی بانک مرکزی ضرب میشوند سکه های بانکی نام داردند.

سکه های بانکی دارای حباب قیمتی میباشند. سکه های بانکی در تمام صرافی های مجاز و دارای مجوز رسمی به اسانی خرید و فروش میشوند.

 

سکه غیر بانکی

سکه هایی که توسط بانک مرکزی ضرب نمیشوند و  در کارگاه های خصوصی ضرب میشوند سکه های غیر بانکی خوانده میشوند. خرید و فروش سکه های غیر بانکی غیر قانونی میباشد و تقلب در سکه های غیره بانکی بسیار زیاد است. سکه های غیر بانکی ممکن طلای تقلبی نیز داشته باشند.

سکه های غیر بانکی در صورت درست بودن طلای آنها بدون حباب معامله میشوند و بدون حباب بودن این سکه های یکی از دلایل افزایش تعداد سکه های غیره در بازار میباشد.

 

ارتباط حباب سکه با نرخ ضرب سکه های غیره

حباب سکه در  گذر زمان و طی یک نوسان قیمت، افزایش چشمگیری داشته است. به دلیل  بالا رفتن حباب سکه تعداد سکه های غیره در بازار بسیار زیاد  شده اند. سکه های غیره بدون حباب خرید و فروش میشوند و این امر سود بالایی برای سودجویان غیر قانونی دارد. همانطور که گفته شد خرید و فروش سکه های غیره، غیر قانونی میباشد و تشخیص سکه های غیره از سکه های بانکی تنها با کارشناسی سکه از طرف کارشناسان خبره انکان پذیر است.

 

کارشناسی اصالت سکه های بانکی

کارشناسی اصالت سکه تنها توسط کارشناسان با تجربه و دارای مدرک کارشناسی رسمی ممکن است.

کارشناسان زکوین با دانش و تجربه ای که داردند میتواند در امر کارشناسی اصالت سکه و تشخیص سکه های غیر بانکی به خریداران گرامی کمک کنند.

تشخیص اصالت سکه

تشخیص اصالت سکه برای عامه مردم ممکن نیست. این امر تنها توسط کارشناسان رسمی اتحادیه انجام میشود. تنها کارشناسان هستند که با نگاه کردن به بافت و شناخت ضرب سکه های بانکی میتوانند سکه های غیره را از سکه های بانکی تشخیص بدهند.

 

کارشناسی سکه های بورسی

سکه های بورسی سکه هایی هستند که در بورس ارائه میشوند و از آنجا خریداری میشوند. سکه های بورسی در زمان خرید توسط صرافی های مجاز سکه حتما نیاز به کارشناسی دارند و باید توسط کارشناسان رسمی اتحادیه اصالت سنجی شوند. کارشناسی سکه های بورسی به دلیل آن است که حتی ممکن است در سکه های ارائه شده در بورس نیز سکه های غیره وجود داشته باشند.