1110 250 - 0900
طراحی و ساخت
مدالیون و سکه یادبود

یادبود های سازمانی

سالگرد تاسیس شرکت

اهدای مدالیون به تمام پرسنل برای سالروز تاسیس شرکت

افتتاح خطوط تولیدی

اهدای مدالیون به همکاران و میهمانان و مقامات

کسب افتخارات کشوری

تولید محصول خاص یا کسب موفقیت های علمی شاخص و اهدای مدالیون به واحد های مرتبط

قدردانی از شرکای تجاری

یادبود سازمانی

مدالیون برای سازمان
بالاترین درجه قدردانی از پرسنل و شریک های تجاری

یادبود سازمانی برای شرکت های تولیدی

شرکت های فروش و پخش

تقدیر از تیم فروش و پخش جهت رسیدن به هدف تعیین شده

شرکت های مواد اولیه

تقدیر از شرکت های تامین و تولید مواد اولیه طبق اهداف تعیین شده

شرکت های تامین کننده

تقدیر از شرکت های تامین کننده شاخص به دلیل هنکاری نزدیک

شرکت ارائه خدمات

تقدیر از شرکت های خدماتی مانند چاپخانه ، ترابری و ....

پرسنل نمونه
همکارانی که در ارزیابی سالیانه در عملکرد و رفتار به عنوان پرسنل نمونه معرفی می شوند
کسب مقام ورزشی
همکارانی که برای سازمان به موفقیت های ورزشی دست یافته اند
کسب موفقیت سازمانی
همکارانی که برای سازمان به موفقیت های علمی و تحقیقاتی دست یافته اند .
ارائه پیشنهاد سازمانی
ارائه پیشنهادات سازمانی که منجر به رشد سازمان در ابعاد کمی و کیفی می شود .

درخواست با موفقیت ثبت شد

همکاران ما به زودی با شما تماس خواهند گرفت